Opština Ljubinje

Budžetski prihodi

BUDŽET OPŠTINE LJUBINJE ZA 2024. GODINU

Ukupni planirani budžetski rashodi:

24 000 000 KM