Općina Goražde

Budžetski prihodi

Budžet Grada Goražde za 2024.godinu

Ukupni planirani budžetski rashodi:

24 000 000 KM