Općina Bihać

Budžetski prihodi

Ukupni planirani budžetski rashodi:

24 000 000 KM