Budzet.ba – „Provjerite budžet vaše lokalne uprave“

Internet portal koji omogućava građanima jednostavan uvid i bazičnu analizu budžetskih podataka jedinica lokalne samouprave (JLS).

Portal

Budzet.ba ima za cilj omogućiti savjetodavnim odborima građana praćenje i izvještavanje o stanju finansija partnerskih JLS uključujući informacije o najznačajnijim budžetskim prihodima i rashodima. Portal koristi savremena softverska rješenja i pruža fleksibilnost da kroz prilagođen pristup prati stanje lokalnih finansija u JLS.

Savjetodavni odbori građana

Savjetodavni odbori su partneri jedinica lokalnih samouprava u procesima planiranja, pokretanju inicijativa i davanju mišljenja u toku javnih konsultacija, predlaganju mjera za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga kao i praćenju realizacije projekata od neposrednog interesa za građane na području jedinice lokalne samouprave.

Članovi savjetodavnih odbora građana

Članovi su predstavnici organizacija civilnog društva, javnih institucija, poslovnih subjekata, uključujući i marginalizirane grupe, kao i građani svih starosnih skupina s mjestom prebivališta i djelovanja na području lokalne uprave

Projekat pomoći lokalnoj upravi (LGAA) koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) radi na povećanju učinkovitosti odabranih JLS u Bosni i Hercegovini kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitetu pružanja javnih usluga; podstakle održivi lokalni razvoj i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i poslovnim subjektima. Između ostalog, USAID LGAA projekat pruža podršku partnerskim JLS u uspostavi i radu Savjetodavnih odbora.